Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5412
Title: Zelfstigmatisering, Coping en Psychische Klachten bij Transgenders
Other Titles: Self-stigma, Coping and Psychological Complaints in Transgenders
Authors: Man, Alwin
Keywords: transgenders
zelfstigmatisering
coping
psychische klachten
Issue Date: 4-Jul-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Mede door de media interesse neemt de toestroom van transgenders op de hulpverlening snel toe. Er zijn tot op heden echter weinig aangrijpingspunten vastgesteld voor adequate hulpverlening, omdat de psychische problemen waarmee transgenders te maken hebben onvoldoende in kaart zijn gebracht. De bevindingen van diverse onderzoeken naar het welbevinden van transgenders lopen uiteen, maar men is het er over eens dat transgenders aanzienlijk meer emotionele belasting ervaren dan de gemiddelde bevolking. Stigmatisering speelt daarbij een rol. Stigmatisering leidt tot sociale diskwalificatie in brede kring en kan een grote impact hebben op het psychologisch welbevinden. Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de samenhang tussen zelfstigmatisering, coping en psychische klachten bij transgenders, teneinde een bijdrage te leveren aan het verbeteren van psychologische hulpverlening aan transgenders.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5412
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Man_2013.pdf73.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.