Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5413
Title: Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie?
Other Titles: Self-Esteem and Fear or Anxiety in Children: Are Global and Contingent Self-Esteem Predictors for Fear and Anxiety in Addition to Extraversion, Neuroticism and Behavioral Inhibition?
Authors: Rosier - Brattinga, Karen
Keywords: Globale Zelfwaardering
Contingente Zelfwaardering
Angst
Extraversie
Neuroticisme
Gedragsinhibitie
Issue Date: 4-Jul-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel kinderen en adolescenten last hebben van psychische klachten, waarbij de angststoornis één van de meest voorkomende psychische stoornissen is. Er zijn diverse factoren van belang bij het ontstaan van angst. Zo spelen de persoonlijkheidsfactoren neuroticisme en extraversie een rol bij angst, evenals gedragsinhibitie. Tevens is aangetoond dat zelfwaardering gerelateerd is aan angst. Naast globale zelfwaardering – de algemene evaluatie van iemand over zijn of haar waarde als persoon – speelt ook contingente zelfwaardering een rol. Contingente zelfwaardering is een kwetsbare, instabiele component van zelfwaardering en verwijst naar de mate waarin zelfwaardering afhankelijk is van bepaalde uitkomsten en prestaties van een persoon. In dit onderzoek is de rol van verschillende soorten zelfwaardering bij angstsymptomen van kinderen van 10 tot 12 jaar onderzocht. Er is gekeken of globale zelfwaardering en contingente zelfwaardering aanvullende voorspellers waren bovenop de eerder onderzochte voorspellers neuroticisme, extraversie en gedragsinhibitie. Ook is van zowel globale zelfwaardering als contingente zelfwaardering onderzocht of het de relatie tussen neuroticisme, extraversie en gedragsinhibitie op angst bij kinderen modereerde.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5413
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Rosier_Brattinga_.pdf15.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.