Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5415
Title: De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose
Other Titles: The Relationship between Adaptive and Cognitive Functioning of Homeless Youth Who are Either or Not Diagnosed with a Psychiatric Disorder
Authors: Snoo, Hilde de
Keywords: Homeless Youth
Cognitive Functioning
Adaptive Functioning
Psychiatric diagnosis
Issue Date: 4-Jul-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Bij dak- en thuisloze jongeren speelt vaak complexe psychiatrische en sociale problematiek. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat er een relatie bestaat tussen deze problematiek en het adaptief en cognitief functioneren. Meer inzicht in de relatie tussen deze problematiek en het adaptief en cognitief functioneren bij de dak- en thuisloze jongeren kan bijdragen aan een betere afstemming van het behandelbeleid op deze jongeren. In dit onderzoek is met behulp van het AAIDD-model gekeken naar een onderliggend adaptief en cognitief profiel van dak- en thuisloze jongeren en de relatie tussen dit profiel en de psychiatrische kwetsbaarheid van deze jongeren. Verwacht werd dat dak- en thuisloze jongeren met een psychiatrische diagnose significant lager scoren op taken die het cognitief en adaptief functioneren in kaart brengen dan dak- en thuisloze jongeren zonder psychiatrische diagnose.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5415
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Snoo_2013.pdf18.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.