Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5416
Title: De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen.
Other Titles: The Relationship between Intimacy, Aspects of Sexuality and Attachment Style in Daily Life of Heterosexual Men and Women.
Authors: Hiemstra, Jolanda
Keywords: Intimiteit
seksualiteit
Experience Sampling Methode (ESM)
hechtingsstijl
Issue Date: 4-Jul-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek is bij heteroseksuele mannen en vrouwen de relatie onderzocht tussen niveaus van intimiteit en de verschillende aspecten van seksualiteit, waaronder het seksueel verlangen en het in gedachten bezig zijn met seks. Hierbij is gebruik gemaakt van de Experience Sampling Methode (ESM), een dagboekmethode waarbij 38 volwassen personen gedurende een week, meermalen per dag, een dagboek invullen. Sekseverschillen in genoemde relaties zijn exploratief meegenomen. Daarnaast is gekeken of er associaties zijn tussen hechtingsstijlen en de gevoelens van intimiteit voor de partner, het seksueel verlangen en het in gedachten bezig zijn met seks.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5416
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Hiemstra_2013.pdf101.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.