Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5417
Title: De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers
Other Titles: The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health of the Fifty Plus
Authors: Rijsingen, Lianne van
Keywords: cognitive stimulation
mental health
well-being
active aging
Issue Date: 4-Jul-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Meerdere onderzoeken bevestigen dat cognitieve prestaties afnemen bij het ouder worden. Cognitieve stimulatie blijkt een gunstige invloed te hebben op de achteruitgang van cognitieve prestaties. In deze studie wordt de relatie gelegd tussen cognitieve stimulatie en geestelijke gezondheid. Als kader voor de geestelijke gezondheid wordt de definitie gevolgd van de World Health Organization (WHO), waarbij drie deelcomponenten (emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden) de geestelijke gezondheid bepalen. Doel. Onderzocht wordt of vijftigplussers die actief leren als een vorm van cognitieve stimulatie een betere geestelijke gezondheid hebben dan hun leeftijdsgenoten die niet actief leren. Onder actief leren wordt verstaan: het volgen van een opleiding, studie of cursus op het moment van de meting. Ook wordt onderzocht of één van de groepen een afzonderlijk hoger niveau van emotioneel, psychologisch en/of sociaal welbevinden heeft. Vooruitlopend op storende variabelen vindt post-hoc toetsing plaats naar de rol van leeftijd, scholing en geslacht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5417
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Lamers_van_Rijsingen_2013.pdf95.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.