Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5517
Title: Op weg naar beperking van energiegebruik in rekencentra
Authors: Zuidberg, Gert
Keywords: Green IT
Sustainable
Data Centre
Energiegebruik
OpenDCME
Issue Date: 10-Sep-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De nummer-één-maatregel om energieverbruik van rekencentra te verminderen blijft de komende decennia het doorvoeren van maatregelen die met een beperkte investering kunnen worden uitgevoerd. Dit onderzoek heeft als doel om vast te stellen welke maatregelen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de energie-efficiëntie van rekencentra en welke methode geschikt is voor het in kaart brengen van het verbeterpotentieel. Uit de wetenschappelijke literatuur is een overzicht samengesteld van maatregelen die kunnen worden genomen om het energieverbruik binnen het rekencentrum te beperken. Omdat een methode die kan worden toegepast voor het uitvoeren van detailmetingen in de literatuur niet is aangetroffen, is onderzocht in hoeverre het ‘OpenDCME'-model daarvoor kan worden gehanteerd. Middels een casestudie is een bestaande dataset met gegevens over het energieverbruik van een aantal rekencentra geanalyseerd. Verder heeft een doorlichting plaatsgevonden van een rekencentrum van Defensie om toepassing in de praktijk van het OpenDCME-model te evalueren. Door de relatie tussen de maatregelen uit de literatuur en de bevindingen van de analyse van de bestaande dataset in kaart te brengen, blijkt dat OpenDCME is gericht op optimalisatie van de bestaande installatie en op het identificeren van het verbeterpotentieel zonder daaraan rechtstreeks verbetermaatregelen te koppelen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5517
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20140909_Zuidberg.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.