Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5519
Title: Hoe gebruikt men de kracht van agile ontwikkelmethoden?
Authors: Houts, Joris van
Keywords: agile
best practices
kritieke factoren
softwareontwikkeling
SMEs
Issue Date: 10-Sep-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De opkomst van internet en technologieën zoals smartphones en cloud-diensten hebben het speelveld van softwareorganisaties voorgoed veranderd. Er is reden om aan te nemen dat in deze context agile ontwikkelprocessen zoals SCRUM en Extreme Programming (XP) geschikter zijn dan voorschrijvende projectmethoden. De praktijk rondom de toepassing van methoden en de hieruit voortvloeiende 'Best Practices' (BPs) blijkt weerbarstiger te zijn dan verwacht. Op basis van een breed uitgevoerde literatuurstudie is deze weerstand onderzocht. Resultaten zijn een definitie van agile methoden, hun nut en het belangrijkst: de voorwaarden voor en risico's van toepassing. Barrières voor agile zijn gecategoriseerd naar negen bepalende factoren. De theorie is getoetst middels een kwantitatief empirisch onderzoek met een enquête als meetinstrument. De doelgroep betreft agile softwareprofessionals die werkzaam zijn bij small and medium sized businesses (SMBs). De belangrijkste voorwaarden en risico's bevinden zich binnen de factoren: samenwerking met klant, teameigenschappen en beslissingsvermogen. Menselijke factoren zoals 'soft skills' van teamleden zijn bepalend. Managers en uitvoerenden hebben een afwijkende mening over de bedrijfscultuur en de interruptie van een agile team. Het is moeilijk de juiste mix te kiezen uit beschikbare agile methoden en BPs. Vervolgonderzoek naar de factor communicatie, het samenspel tussen agile BPs en het geobserveerde verschil tussen managers en uitvoerenden wordt aanbevolen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5519
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20140909_Houts.pdf2.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.