Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5547
Title: Effecten van Matig Intensieve Fysieke Activiteiten op het Korte Termijn Geheugen van Kinderen uit Groep 8 van het Nederlandse Basisonderwijs
Authors: Leijenaar, Lex
Keywords: Fysieke activiteiten
korte termijn geheugen
BMI
cognitieve functies
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 29-Sep-2014
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Bij kinderen is nog weinig bekend over het effect van fysieke activiteit op het korte termijn geheugen. Daarom is onderzocht of 30 minuten matig intensieve fysieke activiteiten een effect heeft op het korte termijn geheugen van 11- en 12-jarige kinderen. Daarnaast is gekeken naar het effect van Body Mass Index (BMI) op het korte termijn geheugen en mogelijke verschillen tussen jongens en meisjes. In dit experiment werd een cross-over design gehanteerd. De interventie bestond uit 30 minuten matig intensieve fysieke activiteit zoals joggen, rekoefeningen en gewichten verplaatsen. In de controlesituatie werd 30 minuten lang stil gelezen. Deze twee situaties werden gerandomiseerd aangeboden. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leerlingen van twee groepen 8 uit het basisonderwijs (n = 41).De korte termijn geheugenprestaties zijn gemeten aan de hand van twee geheugentestjes, de 15-Woorden Test en de Digit Span Test Backward. Bij de 15-Woorden Test werd aan de hand van vijf trials getest hoeveel van de 15 woorden de leerlingen bij iedere trial konden reproduceren. Bij de Digit Span Test Backward werden cijferreeksen opgenoemd die de leerlingen in omgekeerde volgorde moesten reproduceren. Deze reeksen werden steeds langer en deden op die manier dus een sterk beroep op het korte termijn geheugen van de deelnemers. Het onderzoek wijst uit dat kinderen in de interventieconditie significant hogere scores behaalden op de 15-Woorden Test (p= .00) en de Digit Span Test Backward (p= .026) in vergelijking met de ntroleconditie. Uit het onderzoek is verder gebleken dat BMI geen invloed heeft op het korte termijn geheugen van 11- en 12-jarige kinderen na matig intensieve fysieke activiteiten.De analyses tonen verder aan dat er verschillen in korte termijn geheugenprestaties te zien zijn tussen jongens en meisjes.Geconcludeerd kan worden dat matig intensieve fysieke activiteit van 30 minuten een positief effect heeft op de korte termijn geheugenprestaties van kinderen in de leeftijd van 11 en 12 jaar in deze studiepopulatie.
Description: Leijenaar, L. (2014). Effecten van Matig Intensieve Fysieke Activiteiten op het Korte Termijn Geheugen van Kinderen uit Groep 8 van het Nederlandse Basisonderwijs September, 29, 2014, Heerlen, Nederland: Open Universiteit
URI: http://hdl.handle.net/1820/5547
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWLLeijenaar_29092014.pdf124.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.