Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5548
Title: De Relatie tussen de Studentenpercepties op Assessment for Learning, Vervulling van de Psychologische basisbehoeften en Studeergedrag
Authors: Jongen, Chantal
Keywords: Assessment for learning
Formatief toetsen
vervulling van de psychologische basisbehoeften
studeergedrag
Onderwijswetenschappen
Issue Date: 25-Sep-2014
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In het hoger onderwijs in Nederland heerst een ‘zesjescultuur’ (Ministerie van Onderijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), 2007; Inspectie van het Onderwijs, 2009). Op Hogeschool de Kempel, die studenten opleidt tot leerkracht basisonderwijs, constateren sommige docenten en leden van het managementteam hetzelfde probleem ‘dat een zes goed genoeg is’. De studenten laten geen positief studeergedrag zien met een maximale inzet. Volgens de Inspectie van het Onderwijs (2009) zou een weinig stimulerende toetsing daarvoor een verklaring kunnen zijn. J. Castelijns (persoonlijke communicatie, mei 22, 2013) veronderstelt dat wanneer de studenten de ervaring hebben dat de opleiding niet genoeg tegemoet komt aan de vervulling van de psychologische basisbehoeften, dit de intrinsieke motivatie te weinig stimuleert. Dit zou de studenten kunnen aanzetten tot een calculerende leerhouding met een niet optimaal studeergedrag. Het doel van dit onderzoek is om de percepties van de studenten over de huidige assessment for learning toetspraktijk van de Kempel te onderzoeken en wat daarmee de relatie is tussen de vervulling van de psychologische basisbehoeften en het studeergedrag. De centrale vraag van dit onderzoek is: “Wat zijn de percepties van studenten over de huidige assessment for learning toetspraktijk van de Kempel en hoe verhouden die zich tot de vervulling van de psychologische basisbehoeften en het studeergedrag?”. Om de relatie tussen bovenstaande variabelen te onderzoeken is binnen dit onderzoek gebruikt gemaakt van een selecte steekproef uit de populatie studenten van Hogeschool de Kempel. Hiervoor is de groep van derdejaars voltijdstudenten geselecteerd. In totaal hebben 108 studenten meegedaan aan dit onderzoek.Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie bestaande vragenlijsten waarbij kwantitatieve gegevens zijn verkregen. Voor het meten van de percepties op de assessment for learning toetspraktijk van Hogeschool de Kempel is de, uit 28 items bestaande, ‘Assessment for Learning Questionnaire for Students’ (Pat-El, Tillema, Segers & Vedder, 2011) afgenomen. Het meten van de psychologische basisbehoeften is gemeten aan de hand van de Nederlandse versie van de ‘Basic Psychological Needs Scale’ (Vermeulen, Castelijns, Kools & Koster, 2012) die 21 items bevat en is aangepast aan studenten die voor leerkracht studeren. Het studeergedrag is gemeten aan de hand van de Nederlandse versie van de ‘Learning and Study Strategies Inventory’ (Lacante & Lens, 1999, zoals beschreven in Lacante et al., 2001) waarbij 40 van de 77 items zijn afgenomen.
Description: Jongen, C. (2014). De Relatie tussen de Studentenpercepties op Assessment for Learning, Vervulling van de Psychologische basisbehoeften en Studeergedrag September, 25, 2014, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5548
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWCJongen-25092014.pdf439.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.