Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5560
Title: Requirements Management: theorie en praktijk
Authors: Gelder, Annemarie van
Keywords: Requirements Management (RM)
Best Practices
Risicomatrix
Software-ontwikkelproces
Issue Date: 30-Oct-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De kloof tussen theorie en praktijk van Requirements Management (RM) blijkt groot te zijn, wordt niet kleiner en bestaat sinds er software wordt ontwikkeld. RM is de discipline die het beheer en onderhoud regelt voor alle (wijzigingen op) requirements, het tracen en tracken van requirements en de communicatie hierover met en tussen de stakeholders. De kloof belemmert het software-ontwikkelproces, maar met een verbetertraject kan dit proces worden geoptimaliseerd. Dit wordt inzichtelijk door zeven groepen 'Best Practices' te inventariseren en analyseren. Tevens biedt het onderzoek inzicht in de mate waarin de practices worden toegepast. Door het aanbieden van informatie over 'Best Practices' kan enerzijds de kennis over deze practices worden vergroot, belangrijk om ze efficiënt en effectief toe te passen. Anderzijds kan de bewustwording over de verschillen tussen theorie en praktijk bij projectmanagers en -leiders worden vergroot en kunnen zij worden overtuigd van de noodzaak tot toepassen. Het onderzoek heeft geleid tot het opstellen van een risicomatrix, waarin de risico's worden geïnventariseerd en hun grootte wordt beschreven. Op basis hiervan kunnen projectmanagers en -leiders keuzes maken welke risico's ze willen minimaliseren door gebruik te maken van RM 'Best Practices'.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5560
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20141028_Gelder.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.