Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5563
Title: De aansluiting van enterprise-architectuur op productinnovatie binnen organisaties - De innovatie-architectuur als verbindende schakel
Authors: Dijkman, Marcel
Keywords: enterprise-architectuur
innovatie-architectuur
innovatie
productinnovatie
capability-based planning
business capability
Issue Date: 5-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Aan enterprise-architectuur worden verschillende voordelen toegekend. Een betere afstemming tussen business en IT, en een vermindering van kosten bijvoorbeeld. Voordelen die verband houden met de gestandaardiseerde aanpak om processen, informatiesystemen en IT-infrastructuur in de organisatie op elkaar af te stemmen. Ook productinnovatie kan tot gevolg hebben dat in de organisatie verandering nodig is. Enterprise-architectuur dient ervoor te zorgen dat de organisatie zo is ingericht dat strategische doelen gericht op innovatie kunnen worden bereikt. Evolutionaire of disruptieve innovaties kennen hun eigen dynamiek en de organisatie moet hiermee kunnen omgaan. Enterprise-architectuur schept de voorwaarden voor innovatie in de organisatie. Anderzijds leidt productinnovatie mogelijk tot aanpassingen in de organisatie. Als nieuwe producten worden bedacht, moet de organisatie die innovatie kunnen bijbenen. Veel innovaties mislukken, en het succes van de productinnovatie kan mogelijk worden vergroot door inzet van architectuur. Door regie te nemen op de aanpassing van processen, informatiesystemen en IT die door de productinnovatie nodig zijn. Een architectuur specifiek afgestemd op innovatie als business capability: de innovatie-architectuur. Deze architectuur schept de voorwaarden voor innovatie, en zorgt voor samenhang in de veranderingen die de innovatie vereist. In een casestudie uitgevoerd bij vier bedrijven is onderzoek gedaan naar het bestaan van de innovatie-architectuur.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5563
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20141028_Dijkman.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.