Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5578
Title: De invloed van techno-stress op gepercipieerde nuttigheid en gebruiksgemak van werk gerelateerde technologieën. Resultaten van een kwantitatief onderzoek onder IT-professionals
Authors: Boumans, NHHM
Keywords: techno-stress
stress
nuttigheid
gebruiksgemak
TAM, attitude
IT-Professionals
Issue Date: 29-Oct-2013
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek behelst een studie naar de invloed van techno-stress op gepercipieerde nuttigheid en gepercipieerd gebruiksgemak. Verder wordt in dit onderzoek nagegaan of deze relaties worden beïnvloed door de leeftijd van gebruikers en door de attitude ten aanzien van computers. Techno-stress verwijst naar problemen en negatieve invloeden van technologieën op gebruikers van die (nieuwe) technologieën. Door middel van kwantitatief onderzoek is een online enquête gehouden onder IT-professionals. De gegevens zijn geanalyseerd door middel van factor-, betrouwbaarheids- en regressieanalyses.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5578
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boumans scriptie (2013).pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.