Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5599
Title: Hechting bij Volwassenen in Relatie tot Self-esteem en de Invloed van Self- enhancement
Other Titles: Attachment in Adults in Relation to Self-esteem and the Influence of Self-enhancement
Authors: Hotting, Cor
Keywords: attachment
self-esteem
self-enhancement
self-evaluation
self-insight
mediation
Issue Date: 20-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Mensen ontwikkelen tijdens het opgroeien op basis van ervaring een mentaal beeld van zichzelf en van de mensen die hen omringen. Dit is bepalend voor het gevoel van eigenwaarde (self-esteem) en voor de mate van veiligheid die men ervaart in de omgang met anderen en dat blijkt een tamelijk stabiel persoonskenmerk, een persoonlijke hechtingstijl, te worden. Volgens Festinger (1954) heeft ieder mens de behoefte om zichzelf te vergelijken met een ander (sociale vergelijking). Uit eerder onderzoek is gebleken dat we de neiging hebben om onszelf positiever te beoordelen dan de werkelijkheid rechtvaardigt, in de theorie over sociale vergelijking wordt dan gesproken van self-enhancement (zelfverheffing). In dit onderzoek is de relatie tussen de persoonlijke hechtingstijl, self-esteem en self-enhancement nader onderzocht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5599
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Hotting_2012.pdf36.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.