Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5601
Title: Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM-Studenten van Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch
Other Titles: Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress and Procrastination by HRM Students from Avans University for Applied Sciences ‘s-Hertogenbosch
Authors: Broijl, Petra
Keywords: zelfregulerend leren
stress
uitstelgedrag
Issue Date: 20-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek is de relatie onderzocht tussen de mate van zelfregulerend leren en de mate van ervaren stress en uitstelgedrag bij studenten van de opleiding HRM van Avans Hogeschool, ‘s-Hertogenbosch. De mate van zelfregulerend leren is niet alleen van belang voor het met succes afronden van een opleiding, maar ook voor het goed kunnen functioneren als professional in het werk. Zelfregulerend leren is hiermee een belangrijke factor om succesvol te zijn. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate van zelfregulerend leren van deze stu-denten, zodat het onderwijs van de opleiding Human Resource Management deze resultaten kan gebruiken bij het inrichten van het onderwijs. Ook is de relatie tussen zelfregulerend leren, ervaren stress, uitstelgedrag studie-resultaten, geslacht en studiejaar onderzocht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5601
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Broyl_2014.pdf30.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.