Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5602
Title: SECUNDAIRE TRAUMATISCHE STRESS BIJ DE BELGISCHE POLITIE
Other Titles: SECONDARY TRAUMATIC STRESS AT THE BELGIAN POLICE
Authors: Ceulemans, Maarten
Keywords: emotionele arbeidsbelasting
STS
existentiële zingeving
emotionele steun
JD-R model
Issue Date: 20-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze studie betreft een cross-sectioneel onderzoek bij 117 Belgische politiemensen naar de relatie tussen emotionele arbeidsbelasting en secundaire traumatische stress. Existentiële zingeving en emotionele steun werden op basis van het Job Demands Resources Model (JD-R model) toegevoegd als energiebron. Tevens werd nagegaan of existentiële zingeving en emotionele steun de relatie tussen emotionele arbeidsbelasting en secundaire traumatische stress (STS) modereert. Emotionele arbeidsbelasting is gemeten met de subschaal emotionele belasting van de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) van Van Velthoven en Meijman (1994). Existentiële zingeving is gemeten met de Existential Fulfilment Scale (Loonstra et al., 2007). Voor Secundaire traumatische stress (STS) is de Secondary Traumatic Stress Scale (STSS) van Bride et al. (2004) gebruikt en voor emotionele steun de subschaal emotionele ondersteuning bij problemen van de Sociale Steun Lijst – Interacties (SSL-I) van Van Sonderen (1993).
URI: http://hdl.handle.net/1820/5602
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Ceulemans_2014.pdf50.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.