Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5605
Title: Faalangst en burnout bij artsen: De modererende rol van doeloriëntaties
Other Titles: Anxiety and burnout among doctors: The moderating role of goal orientations
Authors: Eland, Monique
Keywords: burnout
faalangst
doeloriëntaties
competitieoriëntatie
Issue Date: 20-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Onderzoek heeft aangetoond dat onder artsen en arts-assistenten in opleiding burnout vaak voorkomt. De arbeidsongeschiktheid die hieruit voortkomt heeft grote gevolgen voor de betrokkenen, hun patiënten en de maatschappij. In dit onderzoek wordt de relatie tussen faalangst en burnout bij artsen en coassistenten onderzocht. Om beter te begrijpen wanneer faalangst tot burnout leidt, wordt bovendien de modererende rol van doeloriëntaties in de relatie tussen faalangst en burnout onderzocht. Hiertoe hebben 399 respondenten een voor dit onderzoek samengestelde vragenlijst ingevuld. In tegenstelling tot de verwachtingen, bleek uit de resultaten dat de positieve relatie tussen faalangst en burnout niet sterker was onder de groep artsen/coassistenten die hoog scoorden op competitieoriëntatie. Implicaties voor de praktijk en suggesties voor verder onderzoek zijn opgenomen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5605
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Eland_2014.pdf13.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.