Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5606
Title: De Relaties tussen Leiderschap, Teamidentiteit, Aanpassingsvermogen en Weerstand tegen Veranderingen
Other Titles: Relations between Leadership, Team Identity, Adaptability and Resistance to Change
Authors: Goede, Judith de
Keywords: leiderschap
team identiteit
aanpassingsvermogen
weerstand tegen verandering
Issue Date: 20-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De steeds veranderende omgeving van bedrijven dwingt hen continu mee te bewegen en zich intern steeds weer aan te passen aan de nieuwe omgeving. Dit betekent voor medewerkers dat ze continu geconfronteerd worden met veranderingen op de werkvloer en ze zich steeds weer moeten aanpassen aan nieuwe situaties. De doelstelling van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de relatie tussen leiderschap en de weerstand van medewerkers tegen veranderingen op de werkplek. Leiderschap is hiervoor op verschillende manieren benaderd. Ten eerste is de individuele relatie tussen medewerkers en hun leidinggevende onderzocht. Daarnaast is leiderschap ook op teamniveau onderzocht en is het vertrouwen in en de communicatie met de leidinggevende bekeken. Voor dit onderzoek zijn alle medewerkers van Philips IT gevraagd een vragenlijst in te vullen over leiderschap, teamidentiteit, aanpassingsvermogen en weerstand tegen veranderingen op de werkplek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5606
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Goede_de_2014.pdf16.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.