Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5607
Title: Dynamieken in de Bestuurskamer: Een Beschrijvende Studie naar de Gedragspatronen binnen het Managementteam van een Grote Zorginstelling
Other Titles: Boardroom Dynamics: A Descriptive Study of the Behavioural Patterns in the Executive Board of a Large Healthcare Organization
Authors: Graamans, Ernst
Keywords: boardroom dynamics
cultuur
organisatiecultuur
ongeschreven regels
Foucauldian discourse analysis
Issue Date: 20-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het aantal goed opgezette observatiestudies vanuit de psychologie naar dynamieken in de bestuurskamer is nog schaars, terwijl de interesse in het thema boardroom dynamics toeneemt. In dit onderzoek werd vanuit een cultuurpsychologische benadering gekeken naar expliciete afspraken (onderzoeksvraag 1a), conventies, ofwel ongeschreven regels (1b), en arrangementen (1c), die tezamen het gedrag vormgaven binnen een managementteam (MT) van een grote zorginstelling (1). Ook is gekeken of er tegenstellingen bestonden tussen de afspraken en minder nadrukkelijke manieren waarop het gedrag werd vormgegeven (2) en naar manieren waarop de MT-leden mogelijkerwijs af konden wijken van heersende gedragspatronen (subvragen). Het doel van dit onderzoek is het beschrijven van gedragspatronen binnen een topmanagementteam of directie aan de hand van de drie identificatoren op basis waarvan gedrag binnen de groep vormgegeven kan worden. Dit onderzoek dient tevens als testcase voor het verkrijgen van inzicht in arrangementen met behulp van Foucauldian discourse analysis.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5607
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Graamans_2014.pdf134.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.