Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5609
Title: Invloed van Organisatiekenmerken op de Prevalentie van Werkgerelateerd Pestgedrag en Gezondheidsklachten van Onderwijsgevenden
Other Titles: Influence of Organization Characteristics on Prevalence of Work Related Bullying and Health Complaints of Teachers
Authors: Hettema, Halvard Jan
Keywords: werkgerelateerd pesten
ervaren gezondheid
organisatiekenmerken
sociale steun
hiërarchische verhoudingen
rolonduidelijkheid
Issue Date: 20-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Uit verschillende onderzoeken blijkt dat pestgedrag een vorm van stress is die leidt tot een toename van gezondheidsklachten. Ongunstige organisatiekenmerken hebben een negatieve invloed op de prevalentie van pestgedrag en daarmee indirect op de gezondheid. Centraal stond antwoorden te krijgen op de vraag of organisatiekenmerken invloed hebben op de prevalentie van werkgerelateerd pestgedrag en de ervaren gezondheid van on-derwijsgevenden. Daarnaast werd onderzocht of sociale steun een modererend effect heeft op de relatie tussen organisatiekenmerken en pestgedrag en of de relatie tussen organisatieken-merken en ervaren gezondheid wordt gemedieerd door werkgerelateerd pestgedrag.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5609
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Hettema_2014.pdf89.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.