Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5610
Title: Zelf- en Ander-Gerefereerde Faalangst: De Invloed van Genderrol Oriëntatie, Waarden en Sekse
Other Titles: Self- and Other-Referenced anxiety: The Influence of Gender Role Orientation, Values and Gender
Authors: IJben, Sanne
Keywords: zelf-gerefereerde angst
ander-gerefereerde angst
genderrol oriëntatie
intrinsieke waarden
extrinsieke waarden
sekse
Issue Date: 20-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Gedurende ons leven worden we op meerdere momenten en in verschillende situaties door onze omgeving beoordeeld. Soms legt de beoordelingssituatie een zodanig hoge druk op iemand dat er faalangst ontstaat. Niet alleen op jonge leeftijd, maar ook op latere leeftijd kunnen de gevolgen hiervan ernstig zijn en zelfs leiden tot depressie. Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de verschillende vormen van faalangst als persoonlijkheidstrek in evaluatieve situaties, door de relatie te bekijken met genderrol oriëntatie en waarden. Sekse werd als potentiële moderator onderzocht. Opleidingsniveau en leeftijd zijn als controlevariabelen opgenomen in de analyses.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5610
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_IJben_2014.pdf28.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.