Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5611
Title: Personality @ Work Invloed van Careeradaptability op de Relatie tussen Approach-Avoidance Temperament en Engagement
Other Titles: Personality @ Work Influence of Career Adaptability on the Relationship between Approach-Avoidance Temperament and Engagement
Authors: Lenselink, Vilma
Keywords: Approach-Avoidance temperament
Careeradaptability
Engagement
Issue Date: 20-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: in de huidige economische context wordt verwacht dat werknemers beschikken over een goed aanpassingsvermogen, een proactieve houding en duurzaam inzetbaar zijn. Dit gedrag wordt deels bepaald door aanleg en deels bepaald door de omgeving, opvoeding of training. De concepten Approach-Avoidance Temperament (AAT) (Elliot & Thrash, 2010), Careeradaptability (CAA) (Savickas & Porfeli, 2012) en Engagement (Schaufeli & Bakker, 2004) zijn uitgangspunt voor dit onderzoek. AAT zegt iets over de natuurlijke aanleg van mensen en onderscheidt mensen met een proactieve houding en mensen die zich terughoudend opstellen. Van Careeradapatability wordt gesteld dat het een transactionele competentie is die beinvloed kan worden door training. Engagement speelt een belangrijke rol als gewenst werkgedrag t.a.v. proactiviteit en duurzame inzetbaarheid. Het doel van dit onderzoek is na te gaan wat de relatie tussen aanleg gemeten met het begrip Approach Avoidance Temperament(AAT) en werkgedrag (Engagement) en welke invloed aanpassingsvermogen (CAA) hierop heeft. Verwacht werd dat een hoge mate van aanpassingsvermogen een positieve invloed heeft op het versterken van Engagement. Het onderzoek is relevant omdat er tot nu toe geen onderzoek naar deze samenhangen is gedaan en het betekenisvol kan zijn voor de begeleiding van studenten binnen het Hoger Onderwijs.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5611
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Lenselink_2014.pdf118.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.