Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5612
Title: Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning
Other Titles: The Relationship between Appreciative Inquiry and Autonomous Motivation Explained by Basic Psychological Needs and Moderated by Autonomy Support
Authors: Meijer, Jitka
Keywords: Appreciative Inquiry
appreciation
connecting
autonome motivatie
psychologische basisbehoeften
autonomieondersteuning
Issue Date: 20-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De snel veranderende economische situatie en de groeiende concurrentie tussen bedrijven onderling vragen om nieuwe strategieën bij organisatieveranderingen. Appreciative Inquiry (AI) is een veranderingsstrategie die de laatste decennia steeds meer aan populariteit wint. De vraag ontstaat naar algemene indicatoren van effectiviteit tijdens veranderingen. Ook ontbreekt een specifieke inzicht in de psychologische processen tijdens een AI interventie. In dit onderzoek stellen wij motivatie voor als indicator van de effectiviteit van een veranderingsstrategie. In de lijn met de Zelf Determinatie Theorie (ZDT) onderzoeken wij het ontstaan van autonome motivatie van de medewerkers naar aanleiding van een AI interventie. Daarbij kijken wij naar de mediërende rol van de voldoening van de psychologische basisbehoeften. Ook onderzoeken wij de modererende rol van autonomieondersteuning door de leidinggevenden op de relatie tussen de voldoening van de basisbehoeften en de autonome motivatie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5612
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Meijer_2014.pdf24.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.