Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5613
Title: De Rol van Emotieregulatiestrategieën bij Weerstand en Vermoeidheid tijdens Organisatieveranderingen
Other Titles: The role of Emotion Regulation Strategies on Resistance and Fatigue during Organizational Changes
Authors: Moleman, Liesbeth
Keywords: emotieregulatiestrategieën
weerstand
vermoeidheid
organisatieveranderingen
reorganisaties
Issue Date: 20-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Uit onderzoek komt naar voren dat, ondanks alle reeds ontwikkelde theorieën en interventies, succesvolle organisatieveranderingen in de minderheid zijn: blijkbaar zijn het zeer complexe processen en spelen meer factoren een rol dan verwacht. Een bekende oorzaak van het falen is weerstand tegen de organisatieveranderingen waarbij de persoonskenmerken, psychologische houding en uitkomstverwachting van de werknemers een cruciale rol spelen. Maar wellicht is vermoeidheid tevens een oorzaak van het falen van een organisatieverandering en spelen hierbij dezelfde factoren een rol. De psychologische houding en uitkomstverwachting zijn gebaseerd op de perceptie van de werknemers. Een nieuwe invalshoek in onderzoek naar organisatieveranderingen is emotieregulatie, hetgeen tevens op perceptie gebaseerd is. In het huidige onderzoek werd nagegaan op welke manier het persoonskenmerk pro-activiteit en de perceptie van de organisatieveranderingen aan weerstand respectievelijk vermoeidheid zijn gerelateerd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5613
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Moleman_2014.pdf10.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.