Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5614
Title: LMX en Learning Agility: Bouwstenen voor Duurzame Inzetbaarheid in een dynamische Werkomgeving
Other Titles: LMX and Learning Agility: Building Blocks for Sustainable Employability in a dynamic Work Environment
Authors: Schatteman, Ingeborg
Keywords: duurzame inzetbaarheid
JD-R model
organisatorische verandering
LMX
learning agility
Issue Date: 20-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De vergrijzing en ontgroening van de arbeidsmarkt leiden tot arbeidsschaarste en vragen dat meer werknemers langer aan het werk gaan. Snel opeenvolgende veranderingen in het bedrijfsleven (in technologie, processen, …) vragen dat werknemers continu hun kennis en vaardigheden bijschaven. Beide evoluties hebben geleid tot een groeiende aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Tot vandaag echter ontbreekt een integraal wetenschappelijk onderbouwd raamwerk voor duurzame inzetbaarheid grotendeels. Bovendien is er weinig uitgebreide empirische evidentie over factoren die duurzame inzetbaarheid bevorderen of belemmeren en de wijze waarop ze onderling met elkaar samenhangen. Dit onderzoek beoogt na te gaan hoe organisatorische verandering, LMX en learning agility samenhangen met duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt tevens de bruikbaarheid van het JD-R model als theoretisch kader bij onderzoek naar duurzame inzetbaarheid onderzocht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5614
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Schatteman_2014.pdf19.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.