Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5615
Title: Het verband tussen rechtvaardigheid en motivatie in het middelbaar onderwijs en de modererende invloed van veerkracht hierop
Other Titles: The relationship between justice and motivation in secondary education and the moderating influence of resilience
Authors: Viegen, Carla van
Keywords: Voortijdig schoolverlaten
interactionele rechtvaardigheid
intrinsieke motivatie
extrinsieke motivatie
veerkracht
Issue Date: 20-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Veel jongeren ondervinden problemen tijdens hun schoolperiode, waardoor ze voortijdig de school verlaten en geen startkwalificatie halen. Het behalen van een startkwalificatie geeft een beter vooruitzicht op de arbeidsmarkt en een betere integratie in de samenleving. Dit is goed voor de jongere zelf, goed voor de maatschappij en goed voor de economie. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of, en zo ja in welke mate, ervaren interactionele rechtvaardigheid van invloed is op de intrinsieke en extrinsieke motivatie van leerlingen en of veerkracht een modererende rol hierbij vervult.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5615
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Viegen_van_2014.pdf69.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.