Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5616
Title: Zelfsturend Leren, Self-Efficacy, Leermotivatie en Leercultuur als voorspelers van Werkprestatie, Innovatief Werkgedrag en Employability van Medewerkers
Other Titles: Self-Directed Learning, Self-Efficacy, Learning Motivation and Learning Culture as predictors of Employees’ Innovative Behaviour, Work Performance and Employability
Authors: Wertheim-Davygora, Aljona
Keywords: zelfsturend leren
self-efficacy
leermotivatie
leercultuur in organisatie
werkprestaties
innovatief werkgedrag
Issue Date: 20-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Door recente maatschappelijke ontwikkelingen (mondiale concurrentie, ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking) en politieke doelen (meer innovatie en hogere arbeidsproductiviteit) komen productief en innovatief gedrag van werknemers als onderzoeksthema’s steeds meer in de belangstelling. Ook de employability van medewerkers speelt een belangrijke rol op de huidige arbeidsmarkt. Door hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden, versterken medewerkers de concurrentiepositie van het bedrijf waar ze werkzaam zijn, en verkleinen ze de kans op baanverlies. Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken in welke mate persoonlijke factoren (zelfsturend leren, self-efficacy en leermotivatie) en organisatiefactoren (een positieve leercultuur op het werk) bijdragen aan werkuitkomsten (werkprestaties, innovatief werkgedrag en employability van medewerkers).
URI: http://hdl.handle.net/1820/5616
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AO_Wertheim_2014.pdf14.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.