Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5619
Title: Zelfwaardering, Stress en Depressie: de Zelfwaardering-Buffer Theorie bij Adolescenten
Other Titles: Self-esteem, stress and depression: self-esteem as a buffer for depression in adolescence
Authors: Eck, Leonie van
Keywords: stress
zelfwaardering
depressieve gevoelens
zelfwaardering-buffer theorie
Issue Date: 21-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Tijdens de adolescentie neemt het aantal jongeren met depressieve symptomen sterk toe. Deze symptomen en depressieve gevoelens zijn vaak persistent in de volwassenheid. Stress en zelfwaardering worden in verschillende onderzoeken genoemd als factoren die van invloed zijn op het ontstaan van depressieve gevoelens, in verschillende mate voor jongens en meisjes. De zelfwaardering-buffer theorie gaat er van uit dat in stressvolle situaties een hoge zelfwaardering een beschermende factor is en leidt tot het ervaren van minder depressieve gevoelens. In deze studie wordt de relatie tussen stress, zelfwaardering en depressieve gevoelens en de samenhang van deze variabelen in de zelfwaardering-buffer theorie onderzocht. Twaalf jongeren in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar hebben gedurende vijf dagen op verschillende momenten per dag een dagboekje over hun emoties en gedachten ingevuld. Uit de multilevel regressie analyses blijkt ondersteuning voor de zelfwaardering-buffer theorie: Een hoge zelfwaardering blijkt een beschermende factor te zijn voor het ervaren van depressieve gevoelens in stressvolle situaties. Een lage zelfwaardering is een risicofactor in stressvolle situaties en blijkt samen te gaan met meer depressieve gevoelens. De relatie tussen stress en depressieve gevoelens is sterker bij meisjes dan bij jongens, bij de overige onderzochte verbanden is geen verschil gevonden voor de verschillende seksen. Stress en zelfwaardering zijn beiden gerelateerd aan depressieve gevoelens, waarbij de relatie tussen zelfwaardering en depressieve gevoelens het sterkt is.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5619
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Eck_van_2014.pdf15.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.