Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5621
Title: De rol van Psychologische Aspecten bij de Behandeluitkomsten van Manuele Therapie en Fysiotherapie bij Aspecifieke Nekpijn.
Other Titles: The Role of Psychological Aspects in Treatment Outcomes of Manual Therapy and Physical Therapy in Non-Specific Neck Pain.
Authors: Groeneweg, Ruud
Keywords: nekpijn
manuele therapie
fysiotherapie
uitkomstverwachtingen
beheersingsoriëntatie
bewegingsangst
Issue Date: 21-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek, als secundaire analyse in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van manuele therapie Utrecht en fysiotherapie bij patiënten met subacute en chronische aspecifieke nekpijn behandeld is van een aantal constructen aangenomen dat ze invloed hebben op resultaten van de behandeling bij nekpijn. Dit zijn uitkomstverwachtingen, beheersingsoriëntatie en bewegingsangst. Nagegaan wordt of deze factoren een toegevoegde waarde hebben boven anamnestisch bekend zijnde (prognostische) variabelen, zoals leeftijd, eerder behandeld, eerder klachten, co-morbiditeit, algehele mentale en fysieke gezondheid.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5621
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Groeneweg_2014.pdf290.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.