Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5622
Title: Kosteneffectiviteit van het Doen bij Depressie-Zorgprogramma voor Bewoners van Somatische en Psychogeriatrische Verpleeghuisafdelingen
Other Titles: Cost-effectiveness of the Act in Case of Depression Care Program for Residents of Somatic and Dementia Special-care Units of Nursing Homes
Authors: Koenders, Marianne
Keywords: Doen bij Depressie
verpleeghuis
depressie
ouderen
dementie
Issue Date: 21-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het Doen bij Depressie-zorgprogramma werd door het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) ontwikkeld om door middel van een multidisciplinaire en geprotocolleerde benadering de prevalentie van depressie in verpleeghuizen te verlagen. Het Onderwerp van deze scriptie is de economische evaluatie van dit zorgprogramma. Het doel van dit onderzoek was om op afdelingsniveau de incrementele kosteneffectiviteit van de depressiezorg bij Doen bij Depressie te bepalen ten opzichte van de depressiezorg die men gewend was te geven.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5622
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Koenders_2014.pdf87.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.