Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5623
Title: Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten: Transculturele Ontmoetingen en Determinanten van het Toepassen van Consultvaardigheden
Other Titles: Medically Unexplained Physical Symptoms: Transcultural Encounters and Determinants of Applying Consultation Skills
Authors: Köse, Nedim
Keywords: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
transculturele consultvoering
self-efficacy
intentie
Issue Date: 21-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Effectieve communicatie is dé sleutel tot doelmatige medische zorg bij patiënten met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). De vraag is in welke mate medisch specialisten hun consultvaardigheden toepassen, in relatie tot etniciteit, geslacht en sociaaleconomische status van SOLK patiënten. Ook is de vraag of self-efficacy en intentie een voorspellende waarde hebben bij het toepassen van de getrainde consultvaardigheden. Het doel is na te gaan of de mate van toepassing van de consultvaardigheden door medisch specialisten bij patiënten met SOLK verschillen, in relatie tot de etniciteit, geslacht en sociaaleconomische status (SES) van de patiënten. Ook is het doel te achterhalen of de determinanten self-efficacy en intentie van de arts, het toepassen van de getrainde consultvaardigheden voorspellen met als moderatoren implementatie intentie en geslacht van de arts en etniciteit van de patiënt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5623
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Köse_2014.pdf15.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.