Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5625
Title: Specifieke Interventies voor de Opbouw van een Gezond Sociaal Netwerk bij Getraumatiseerde Adolescenten na Residentiële Behandeling
Other Titles: Specific Interventions for the Construction of a Healthy Social Network around Traumatized Adolescents after Residential Treatment
Authors: Posthumus-de Jong, Marijke
Keywords: residentiële behandeling
interventies
trauma
adolescente meisjes
gezond sociaal netwerk
sociale steun
Issue Date: 21-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Bij Centrum Jeugd, onderdeel van Fier Fryslân in Noord-Nederland, zijn getraumatiseerde meisjes opgenomen voor residentiële behandeling. Steunende relaties in het sociale netwerk worden belangrijk geacht om hun gezondheid te bevorderen. Het hoofddoel van dit explorerende onderzoek is nagaan wat de invloed is van de interventies in de behandeling op een gezond, steunend sociaal netwerk. Ook is onderzocht of de 'bufferhypothese’, die stelt dat sociale steun beschermt tegen de schadelijke gevolgen van stress, geldig is voor deze onderzoekspopulatie. Hiertoe is gekeken naar het verband tussen de ervaren emotionele steun en posttraumatische stressklachten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5625
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Posthumus_2014.pdf193.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.