Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5626
Title: De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van Criminaliteit
Other Titles: The Influence of Personal Goals and Financial Prospects on Desistance of Crime.
Authors: Potappel-van ‘t Hof, Natasja
Keywords: Doelen
Ambivalentie
Desistance
zelfregulatie
Financiële Toekomst Perspectieven
Issue Date: 21-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Desistance kan gedefinieerd worden als het beëindigen of uitblijven van criminaliteit. Desistance is een cognitief proces dat kan worden opgedeeld in drie fasen: in de eerste fase verandert de emotionele betrokkenheid, in de tweede fase wordt er een keuze gemaakt en in de derde fase wordt er actie ondernomen. Zelfregulatie is een belangrijke factor in het proces van gedragsverandering en omvat het managen van de eigen gedragsveranderingsprocessen. Deze gedragsveranderingsprocessen omvatten drie fasen vergelijkbaar met de fasen van desistance. In de eerste fasen worden doelen geformuleerd. In de tweede fase speelt ambivalentie een rol en worden strategieën bedacht om doelen te bereiken. De derde fase is gericht op gedragsbehoud.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5626
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Potappel_2014.pdf85.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.