Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5628
Title: iCoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence, en het Verband tussen Adherence en Effect
Other Titles: iCoach, a Web-based and Mobile Application for Smoking Cessation: Differences between User Groups, Factors Associated with Adherence, and the Relationship between Adherence and Effect
Authors: Schatz, Susan
Keywords: adherence
mediatie
stoppen met roken
nicotine afhankelijkheid
motivatie om te stoppen met roken
web-based
Issue Date: 21-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In 2012 rookte bijna een derde van de bevolking in de Europese Unie. Om dit percentage terug te dringen zijn effectieve stoppen met roken (SMR) interventies van belang. Zij moeten evenwel goed aansluiten op de gebruikers van de programma’s zodat met de interventie daadwerkelijk rokers worden bereikt. Het is daarom nodig te weten wat de kenmerken zijn van (potentiële) gebruikers van SMR interventies en welke factoren invloed hebben op het gebruik ervan. iCoach is een interventie die via internet (web-based en mobiele applicatie) ondersteuning biedt bij SMR. Het eerste doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de mate waarin de onderdelen van iCoach worden gebruikt (adherence), factoren die daarop van invloed zijn en wat de invloed van adherence vervolgens is op SMR. Het tweede doel is inzicht te krijgen in verschillen in het gebruik en de gebruikers per type iCoach (de web-based en mobiele applicatie, beide als standaard en FC Barcelona varianten) en fase van gedragsverandering.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5628
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Schatz_2014.pdf14.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.