Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5630
Title: Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen
Other Titles: Bisexuality: the Invisible Social Identity with Visible Health Consequences
Authors: Verbeek, Maria
Keywords: biseksualiteit
sociale identiteit
depressie
stress
angst
suïciderisico
Issue Date: 21-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Veel biseksuelen zijn niet ‘open’ over hun geaardheid. Zij zijn ‘onzichtbaar’ als biseksueel. Degenen die open zijn over hun seksuele geaardheid, nemen hiermee de sociale identiteit biseksueel aan. Het aannemen van een sociale identiteit kan, volgens de Sociale Identiteit Theory (SIT) van Tajfel (1978), leiden tot zelfwaardering en groepsverbondenheid. Zelfwaardering en groepsverbondenheid kunnen positieve gevolgen hebben voor de mentale gezondheid van het individu. De onzichtbaarheid van de biseksuele sociale identiteit kan leiden tot mentale gezondheidsproblemen als stress, depressie, slapeloosheid, suïcide en angst. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of er een relatie is tussen de mate van openheid over de eigen biseksualiteit en mentale gezondheidsproblemen die biseksuelen kunnen ervaren op basis van deze sociale identiteit. Tevens wordt onderzocht of sekse, leeftijd en waargenomen sociale steun van invloed zijn op deze relatie. Als openheid een bepalende determinant is met betrekking tot de mentale gezondheid, dan kan dit van invloed zijn op de coming out van biseksuelen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5630
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GZ_Verbeek_2014.pdf46.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.