Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5632
Title: De Rol van Impliciete Associaties in het Seksueel Functioneren van Vrouwen met en Zonder Seksuele Problemen
Other Titles: The Role of Implicit Associations in Sexual Functioning in Women with and Without Sexual Problems
Authors: Bastin-Hurek, Eva
Keywords: Sexual Dysfunction
Implicit Association
Attitude Sexuality
Sexual Beliefs
Issue Date: 21-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen met een seksuele disfunctie een lagere kwaliteit van leven op verschillende levensgebieden ervaren. Ook blijkt uit eerder onderzoek dat zowel expliciete als impliciete cognities verstoord zijn bij seksuele disfuncties. In dit huidige onderzoek zijn vrouwen geselecteerd met verschillende seksuele disfuncties. Er is onderzocht of zij verschillen op impliciete en expliciete cognities van seksuele stimuli in vergelijking met vrouwen zonder seksuele disfuncties.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5632
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Bastin_2014.pdf63.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.