Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5633
Title: De invloed van veerkracht op de relatie tussen pijn en psychische klachten bij revalidatiecliënten in een verpleeghuis.
Other Titles: The influence of resilience on the relationship between pain and psychological symptoms in nursing home rehabilitants.
Authors: Beek, Wendie op de
Keywords: geriatrische revalidatie
veerkracht
depressie
angst
positief en negatief affect
BRS
Issue Date: 21-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De invloed van mentale veerkracht op de relatie tussen pijn aan de ene kant en ontwrichting (depressie en angst) en affect (positief en negatief) aan de andere kant, is voor zover bekend niet eerder in kaart gebracht bij geriatrische klinische revalidanten. Van mentale veerkracht is wel bekend dat zij samenhangt met aan het succes van revalidatie gekoppelde mentale gezondheidsmaten. De populatie geriatrische klinische revalidanten is uniek in haar hogere leeftijd, onzekere prognose en het bestaan van pre-morbide gezondheidsproblemen of ernstige co-morbiditeit. Onderzoeksvragen: Is veerkracht in verband te brengen met pijn, ontwrichting en affect? Kan veerkracht de samenhang tussen pijn aan de ene kant en ontwrichting en affect aan de andere kant beïnvloeden?
URI: http://hdl.handle.net/1820/5633
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Beek_opde_2014.pdf36.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.