Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5637
Title: De Tijd als Psychologisch Construct De Relatie tussen Tijdsperspectief en Mentale Veerkracht
Other Titles: Time as Psychological Construct The Relationship between Time Perspective and Resilience
Authors: De Bruycker, Zita
Keywords: time perspective
resilience
gender difference
Zimbardo Time Perspective Inventory
Issue Date: 21-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Mensen benaderen ervaringen vanuit het verleden, het heden of de toekomst. Hoewel dit een onbewust proces betreft, bepaalt het toewijzen van een beleving aan één van deze tijdskaders ons denken en gedrag. Doorheen de tijd ontwikkelen mensen een voorkeur voor het verleden, heden of toekomst. Op basis van deze trend kunnen mensen worden gelinkt aan een dominant tijdsperspectief. In totaal stelden Zimbardo en Boyd (1999) zes tijdsperspectieven vast, elk geassocieerd met typerend gedrag en kenmerken. Het onderzoek poogt meer inzicht te brengen in de relatie tussen de tijdsperspectieven van Zimbardo en Boyd (1999) en de mate van mentale veerkracht. Het verschil tussen mannen en vrouwen met betrekking tot tijdsperspectief, veerkracht en de relatie tussen deze variabelen krijgt eveneens aandacht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5637
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Bruycker_de_2014.pdf46.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.