Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5642
Title: Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.
Other Titles: Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally Ill Parent. A Qualitative Research on the Basis of Chats.
Authors: Burg, Carolien van der
Keywords: kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)
strategieën
ontwikkeling
veerkracht
kwalitatief onderzoek
chat
Issue Date: 28-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) lopen een verhoogd risico om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Recent kwalitatief onderzoek laat zien dat deze jongeren specifieke strategieën hanteren om met deze problemen om te gaan. Maar er is nog weinig bekend of dit invloed heeft op de geestelijke ontwikkeling van deze jongeren, in termen van bijvoorbeeld de veelgebruikte stadiatheorie van Erikson. Uit onderzoek is bekend dat veerkracht de kans op het ontwikkelen van geestelijke problemen kleiner maakt. Maar er is nog weinig bekend over wat de rol van veerkracht is bij de geestelijke ontwikkeling van KOPP-jongeren en de strategieën die ze hanteren om om te gaan met hun problematiek. Dit is een kwalitatief onderzoek om inzicht te verkrijgen in de strategieën, die KOPP-jongeren hanteren om om te gaan met hun problematiek. Verder zal worden onderzocht hoe KOPP-jongeren zich ontwikkelen in termen van de theorie van Erikson en zal de rol van veerkracht bij het hanteren van strategieën en de ontwikkeling van deze jongeren worden onderzocht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5642
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Burg_vander_2014.pdf43.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.