Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5643
Title: De Invloed van ‘Perceived Severity’ op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag
Other Titles: The Influence of ‘Perceived Severity’ on Condom Use and HIV-Testing Behavior
Authors: Duijn, Martin van
Keywords: condom use
HIV testing behavior
perceived severity
Health Belief Model
HBM
Issue Date: 28-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Tijdige behandeling van HIV kan AIDS voorkomen en kan de verspreiding van het HIV virus afremmen. Daarom is het belangrijk dat individuen uit risicogroeperingen zich routinematig laten testen op HIV. Eerder onderzoek onthulde dat hoe ernstiger iemand de gevolgen van een HIV-diagnose inschat, hoe minder waarschijnlijk het is dat hij of zij zich zal laten testen. Het beïnvloeden van deze ‘waargenomen ernst’ zou daarom HIV-testgedrag kunnen bevorderen, maar het Health Belief Model (Hochbaum, 1958) gaat er vanuit dat een verlaagde ernstperceptie van HIV een negatieve impact kan hebben op condoomgebruik. Door middel van een survey-onderzoek werd het verband tussen de variabele ‘perceived severity’ uit het HBM met condoomgebruik en HIV testgedrag onder homoseksuele mannen in Nederland (N=127) onderzocht. Deze veronderstelde verbanden werden getest door middel van een correlatieanalyse. Door middel van meerdere Hierarchische Multipele Regressie Analyses werd ook onderzocht of andere factoren die eerder van invloed bleken te zijn op condoom- en testgebruik, deze twee verbanden ook beïnvloeden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5643
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Duijn_van_2014.pdf14.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.