Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5644
Title: Van weerstand naar Acceptatie Een Kwalitatief Onderzoek naar de Veranderde Percepties, Rouwverwerking en Mentale Veerkracht van Kinderen van Ouders met Psychische Problemen.
Other Titles: From Resistance to Acceptance A Qualitative Study of the Changing Perceptions, Bereavement and Mental Resilience of Children with Mentally Ill Parents.
Authors: Ermens, Linda
Keywords: kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)
veranderde percepties
mentale veerkracht
rouwverwerking
chat
kwalitatief onderzoek
Issue Date: 28-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Uit epidemiologisch onderzoek is gebleken dat kinderen die opgroeien in een gezin met een ouder met psychische problemen, zogenaamde KOPP kinderen, een verhoogd risico lopen op het zelf krijgen van psychische problemen. Of een KOPP kind psychische problemen ontwikkelt is afhankelijk van risico- en beschermende factoren. Een veel onderzochte beschermende factor is mentale veerkracht. Maar dit type onderzoek houdt weinig rekening met de percepties van KOPP kinderen zelf. Uit het schaarse onderzoek dat hier wel rekening mee hield, kwam onder andere naar voren dat KOPP kinderen verschillende percepties kunnen hebben over hun zieke ouder en dat deze percepties veranderen met de tijd. Het proces dat KOPP kinderen doormaken heeft kenmerken van een rouwproces. Er is nog weinig onderzoek gedaan in hoeverre theorieën over rouw toepasbaar zijn op de situatie van KOPP kinderen en welke rol mentale veerkracht speelt bij de percepties van deze kinderen. Onderzocht werd of percepties van KOPP kinderen over hun zieke ouder verschuiven van percepties van negativiteit, weerstand en ambivalentie naar percepties van acceptatie en mededogen. Tevens werd onderzocht in hoeverre het patroon van percepties past binnen verschillende theorieën over rouwverwerking. Tot slot werd onderzocht of mentale veerkracht een rol speelt in de verschuiving van deze percepties.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5644
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Ermens_2014.pdf23.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.