Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5645
Title: Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve- en eenzaamheidsklachten bij Turkse ouderen: Is er een mediërende rol van zelfredzaamheid op deze relatie?
Other Titles: The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope
Authors: Eski, Ayse
Keywords: Turkse ouderen
eenzaamheidsklachten
zelfredzaamheid
depressieve klachten
Issue Date: 28-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Als gevolg van vergrijzing neemt het aantal van ouderen in Nederland toe. Onder de groep ouderen van niet-westerse afkomst vallen vooral ouderen van Turkse afkomst. Onder Turkse mannen en vrouwen komt depressieve gevoelens in vergelijking met andere bevolkingsgroepen vaker voor. 61.5% van de Turkse vrouwen in Nederland van boven de 65 jaar had last van depressieve klachten. Bovendien hebben deze ouderen ook last van toenemende eenzaamheidsklachten. Uit onderzoeken blijkt dat depressieve- en eenzaamheidsklachten samenhangt met sociale steun. Mensen die geen sociale steun krijgen ondervinden meer psychische klachten zoals depressieve- en eenzaamheidsklachten. Bovendien blijkt uit onderzoeken dat zelfredzaamheid mediërende rol speelt in de relatie tussen sociale steun, en depressieve- en eenzaamheidsklachten. In dit scriptieonderzoek wordt gekeken naar de samenhang tussen sociale steun, en depressieve- en eenzaamheidsklachten en naar een eventueel mediërende rol van zelfredzaamheid in deze relatie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5645
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Eski_2014.pdf15.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.