Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5647
Title: Therapeutic Assessment. Toepassing van een Samenwerkingsmodel in de Verslavingszorg
Other Titles: Therapeutic Assessment. Application of a Collaborative Model in Addiction Care
Authors: Haarman, Liesbeth
Keywords: Therapeutic Assessment
middelengerelateerde stoornissen
psychische klachten
motivatie
Issue Date: 28-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Therapeutic Assessment (TA) is een model dat gebaseerd is op gelijkwaardige intensieve samenwerking tussen hulpverlener en cliënt. Gelijkwaardige samenwerking is belangrijk in de verslavingszorg omdat cliënten met middelengerelateerde stoornissen extra gevoelig zijn voor een respectvolle benadering. Slechts 23 tot 40 procent van de mensen met een middelengerelateerde stoornis ervaart baat bij de geboden zorg. De vraag is of TA meerwaarde heeft in een klinisch diagnostische setting ten opzichte van de reguliere diagnostiek zoals deze bij Tactus Het doel van dit onderzoek is nagaan of TA leidt tot een grotere afname van psychische klachten en een grotere toename van bereidheid tot verandering en motivatie voor behandeling bij cliënten met middelengerelateerde stoornissen in vergelijking met reguliere diagnostiek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5647
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Haarman_2014.pdf80.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.