Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5654
Title: Validering van de Brief Sexual Attitude Scale in een Nederlandstalige Populatie
Other Titles: Validation of the Brief Sexual Attitude Scale in a Dutch Speaking Population
Authors: Odekerken, Ingrid
Keywords: Validatie
seksuele normen en waarden
The Brief Sexual Attitude Scale
seksueel functioneren
Issue Date: 28-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek is om de psychometrische eigenschappen van de “Brief Sexual Attitude Scale” (BSAS) in een Nederlandse populatie te onderzoeken. De BSAS is een zelfrapportage instrument voor het meten van seksuele normen en waarden. Oorspronkelijk is deze vragenlijst in het Engels geschreven, deze is voor het huidige onderzoek in het Nederlands vertaald. De psychometrische eigenschappen die in deze studie zijn onderzocht zijn: (1) de factorstructuur, (2) de interne consistentie, (3) test-hertest-betrouwbaarheid van de vragenlijst, (4) het discriminerende vermogen en (5) de constructvaliditeit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5654
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Odekerken_2014.pdf26.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.