Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5655
Title: Rumineren in Relatie tot Depressieve Klachten: de Modererende Invloed van Trait Mindfulness
Authors: Opwijrda, Marleen
Keywords: rumination
trait mindfulness
depression
Issue Date: 28-Nov-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Rumineren speelt een rol bij het ontstaan, voortbestaan en het terugkomen van depressieve klachten. Gezien de impact van depressieve klachten op zowel het individuele welzijn als op de samenleving is meer onderzoek naar de mogelijk beschermende invloed van moderatorvariabelen op de relatie tussen rumineren en depressieve klachten gewenst. In dit cross-sectionele survey-onderzoek is onderzocht of trait mindfulness een modererende werking heeft op deze relatie. De non-klinische onderzoeksgroep bestond uit 107 personen in de leeftijd van 22 tot 76 jaar. Om de variabelen rumineren, trait mindfulness en depressieve klachten te meten is gebruik gemaakt van items afkomstig uit de in het Nederlands vertaalde vragenlijsten Ruminative Response Scale (RRS-NL), Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) en Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D-20). Uit de enkelvoudige regressie-analyses en de hiĆ«rarchische multiple regressie-analyse blijkt dat er een positieve samenhang bestaat tussen rumineren en depressieve klachten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5655
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Opwijrda_2014.pdf10.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.