Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5659
Title: De Samenhang tussen Cerebrale Hypoperfusie, Inspanningsintolerantie en Neurocognitieve Afwijkingen bij CVS/ME
Other Titles: The Correlation Between Cerebral Hypoperfusion, Exertion Intolerance, and Neurocognitive Deficiencies in CFS/ME Patients
Authors: Post, G.I.M.
Keywords: Cerebrale Hypoperfusie
Inspanningsintolerantie
CVS/ME
neurocognitieve klachten
Issue Date: 2-Dec-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: CVS/ME is een onverklaarde ziekte waar veel onduidelijkheid over bestaat. In Nederland wordt het aantal patiënten waarbij CVS/ME is geconstateerd tussen de 30.000 en 40.000 geschat (CBO, 2013). Vijfentachtig tot 98% van de CVS/ME patiënten ervaart neurocognitieve klachten. In de literatuur wordt voornamelijk gerapporteerd over afwijkende prestaties in de neurocognitieve domeinen snelheid van informatieverwerking, werkgeheugen en aandacht. Bij CVS/ME patiënten wordt frequent inspanningsintolerantie en cerebrale hypoperfusie geconstateerd. Diverse wetenschappers vermoeden een samenhang tussen hypoperfusie, inspanningsintolerantie en neurocognitieve prestaties bij CVS/ME. In deze studie is onderzocht of cerebrale hypoperfusie en inspanningsintolerantie de prestaties binnen de cognitieve domeinen aandacht, snelheid van informatieverwerking en werkgeheugen kunnen voorspellen bij CVS/ME patiënten. Hierbij werd een negatieve samenhang vermoed tussen inspanningsintolerantie en aandacht (hypothese 1). Ook werd er een negatieve samenhang verwacht tussen cerebrale hypoperfusie en aandacht, werkgeheugen en snelheid van informatieverwerking (hypothese 2). Exploratief is de samenhang tussen inspanningsintolerantie, werkgeheugen en snelheid van informatieverwerking onderzocht. Hiervoor zijn door middel van retrospectief bureauonderzoek de gegevens van 47 patiënten waarbij CVS/ME is vastgesteld geanalyseerd. De data zijn geanalyseerd middels multiple regressieanalyses. Opleidingsniveau, geslacht en leeftijd zijn hierbij als covariabelen opgenomen. Uit de resultaten blijkt dat de covariabele opleiding samenhangt met de neurocognitieve domeinen snelheid van informatieverwerking, aandacht en werkgeheugen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt geen significante samenhang tussen cerebrale hypoperfusie, inspanningsintolerantie en de neurocognitieve domeinen aandacht, snelheid van informatieverwerking en werkgeheugen bij CVS/ME patiënten. Op basis van deze onderzoeksresultaten kan niet geconcludeerd worden dat cerebrale hypoperfusie en inspanningsintolerantie de neurocognitieve prestaties van CVS/ME patiënten kunnen voorspellen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5659
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Post_2014.pdf11.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.