Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5660
Title: Pilotstudie naar het Effect van Multifamiliegroepen op het Psychosociaal Functioneren van Kinderen uit Asielzoekersgezinnen
Other Titles: Pilot Study of the Effect of Multi-Family Groups on the Psychosocial Functioning of Children of Refugee Families
Authors: Ziel, Krista van der - Sawyer
Keywords: multi-family groups
refugees
children
attachment
psychosocial development
Issue Date: 2-Dec-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek is het effect van een nieuwe multifamiliegroep-interventie onderzocht op het psychosociaal functioneren van kinderen uit asielzoekersgezinnen. Vroegtijdig stimuleren van een veilige hechting is belangrijk voor het psychosociaal functioneren. Dit geldt in het bijzonder voor risicogroepen zoals asielzoekersgezinnen, die als gevolg van het migratieproces meer hechtingsstoornissen en ontwikkelingsproblemen vertonen dan Nederlandse kinderen. Asielzoekersgezinnen zouden van elkaars adaptieve strategie├źn kunnen leren om met de specifieke stressoren tijdens het migratieproces om te gaan. De interventie, gebaseerd op groeps- en systeemtherapie, is gericht op het leren mentaliseren. Het kunnen mentaliseren is een voorwaarde om emotioneel beschikbaar te zijn en draagt bij aan een veilige hechting en dientengevolge aan de psychosociale ontwikkeling van het kind. In deze pilotstudie werd gekeken naar het effect van deze interventie op het algemeen functioneren van gezinnen, op de ouder-kindrelatie en op de psychosociale ontwikkeling van het kind.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5660
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Sawyer_2014.pdf16.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.