Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5661
Title: Falende Interpretatie? De Samenhang van Faalangst met Interpretatiebias
Other Titles: Failing interpretation? The Relationship between Test Anxiety and Interpretation Bias
Authors: Schaaphok, Kornelis
Keywords: interpretatiebias
faalangst
Interpretation and Judgmental Questionnaire (IJQ)
Recognition Task (RT)
Brief Fear of Negative Evaluation-II Scale (BFNE-II)
Fear of Failure vragenlijst (FoF)
Issue Date: 2-Dec-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Voor veel mensen die last van faalangst hebben werkt dit vaak belemmerend in hun werkende- en sociale leven. Faalangst wordt gezien als een vorm van sociale angst. In sociale interactie wordt informatie uitgewisseld die ambigu van aard kan zijn en dus zowel positief als negatief ge├»nterpreteerd kan worden. Als iemand ambigue informatie vaak onterecht negatief interpreteert spreken we van interpretatiebias. De vraag is of er een samenhang is van faalangst met interpretatiebias. Als die samenhang er blijkt te zijn, zou iemand met faalangst door middel van het verminderen van interpretatiebias geholpen kunnen worden. Het doel van dit onderzoek is om bij volwassenen na te gaan of een hogere mate van faalangst een sterkere mate van interpretatiebias betekent. Daarnaast wordt onderzocht interpretatiebias sterker is bij prestatiesituaties dan bij sociale situaties.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5661
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Schaaphok_2014.pdf15.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.