Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5663
Title: De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie
Other Titles: The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support and Discrepancy
Authors: Slootmans, Birgit
Keywords: pesten
sociale steun
emotionele steun
informatieve steun
instrumentele steun
waarderingssteun
Issue Date: 2-Dec-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Pesten is een wijdverbreid probleem dat in vrijwel elke schoolklas voorkomt. Betrokkenheid bij pesten heeft invloed op het welbevinden van kinderen. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat sociale steun een grote invloed heeft op het welbevinden van kinderen. Het kan ze beschermen tegen de negatieve uitkomsten van pesten. Deze studie wil meer inzicht geven in de verschillende pestrollen (slachtoffers, daders, dader/slachtoffers en niet-betrokkenen), het krijgen van diverse vormen van sociale steun (emotionele, informatieve, instrumentele en waarderingssteun) en welbevinden. Tevens wordt onderzocht of sociale steun en/of de discrepantie in de behoefte en het verkrijgen van deze steun een mediërende, danwel modererende functie heeft op de relatie tussen betrokkenheid bij pesten en het welbevinden. Er hebben 257 kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 13 jaar deelgenomen aan dit onderzoek. Scholen zijn aangeschreven met het verzoek mee te werken. Leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 hebben de vragenlijsten afgenomen bij de kinderen. De vragenlijst bestond uit vragen over pesten, gepest worden, welbevinden en sociale steun. Betrokkenheid bij pesten is gemeten met de Amsterdamse Pestvragenlijst voor Kinderen (Van der Wal & Uitenbroek, 2001), het welbevinden is gemeten met de Strengths and Difficulties Questionnaire (Goedhart, Treffers & Van Widenfelt, 2003) en voor het meten van sociale steun is de Sociale Steun Lijst – Interacties en de Sociale Steun Lijst – Discrepanties gebruikt (Van Sonderen, 1993).
URI: http://hdl.handle.net/1820/5663
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Slootmans_2014.pdf18.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.