Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5664
Title: Onderscheid tussen patiënten met Mild Cognitive Impairment en gezonde ouderen bij een vragenlijst naar oriëntatie in trias
Other Titles: Distinction between patients with Mild Cognitive Impairment and healthy elderly to a questionnaire into orientation in trias
Authors: Tempel, Lia van den
Keywords: CST
temporal orientation
cognitive decline in aging
Issue Date: 2-Dec-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Kortdurend screenend onderzoek naar de cognitieve functies is, zeker bij het vermoeden op een dementiële stoornis, een belangrijk hulpmiddel bij het stellen van deze diagnose. Bij de gestelde vragen wordt veelal beoordeeld of het gegeven antwoord goed of fout is. Tijdens klinisch onderzoek van patiënten ontstond de indruk dat een differentiatie van de niet correcte antwoorden bij een vragenlijst naar de oriëntatie in trias, de Cognitieve Screening Test (CST, de Graaf & Deelman, 1991) een toegevoegde waarde zou kunnen vormen voor het voorspellen van de ernst van de neurologische diagnose. In deze studie wordt een onderzoek beschreven naar de verbeterde discriminatie tussen patiënten zonder neurologische stoornissen en drie andere neurologische patiëntgroepen na een herziene interpretatie van de antwoorden bij deze vragenlijst. In een retrospectief onderzoek zijn, naast die van de CST, ook de onderzoekgegevens van drie andere neuropsychologische onderzoeken opgezocht: de productie-score bij de fluency voor semantische categorieën, het aantal goede antwoorden bij de Visuele Associatie Test (VAT) en de score van de kloktekening. Deze onderzoeken worden gebruikt om een vergelijking mogelijk te maken tussen het discriminerende vermogen van de CST en andere veel gebruikte neuropsychologische onderzoeken. Dat is gedaan bij vier patiëntgroepen die tussen 2000 en 2010 door de neuroloog naar de afdeling Neuropsychologie van een algemeen ziekenhuis in Delft zijn verwezen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5664
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Tempel_vanden_2014.pdf43.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.