Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/5665
Title: Een Update van het Onderscheidend Vermogen van de Amsterdamse Dementie Screening Test
Other Titles: An Update of the Distinctive Character of the Amsterdam Dementia Screening Test
Authors: Toutert, Meta van
Keywords: Amsterdamse Dementie Screeningstest
MMSE
CST-20
dementie
Alzheimer
Issue Date: 2-Dec-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De Amsterdamse Dementie Screeningstest (ADS-6) is een test die gebruikt wordt als onderdeel van neuropsychologisch onderzoek bij verdenking van een mogelijke dementie. De normen van de ADS-6 dateren uit 1989 en zijn gemaakt op basis van onderzoek bij ouderen met een psychiatrische stoornis, dat wil zeggen zonder organische stoornis, en ouderen die waarschijnlijk dement zijn (Lindeboom & Jonker, 1989). Het doel van dit onderzoek is het herijken van de normen en vaststellen van het onderscheidend vermogen van de ADS-6. Voor dit onderzoek zijn 1053 ouderen gediagnosticeerd (619 vrouwen en 425 mannen, van negen respondenten is het geslacht onbekend). De leeftijd van deze ouderen varieert tussen de 65 en 98 jaar oud. Bij alle ouderen werden gegevens verzameld met behulp van de Mini Mental State Exam (Kok & Verhey, 2002a) of de Cognitieve Screeningstest (De Graaf & Deelman, 1991) en de ADS-6 (Lindeboom & Jonker, 1989). Uit de principale componentenanalyse op ADS-6 blijkt deze te bestaan uit twee factoren. Een schaal die geheugenconstructen meet en een schaal die visuoconstructie meet. Het onderscheidend vermogen van de subtests van de ADS-6 afzonderlijk is groter dan van de gehele ADS-6 of de twee factoren. Deze zijn daarom gebruikt voor het samenstellen van normen voor de groepen ouderen met een dementie, ouderen met cognitieve stoornissen maar geen dementie en ouderen met cognitieve klachten passend bij de leeftijd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/5665
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIN_Toutert_van_2013.pdf11.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.